Nikka Taketsuru Pure Malt 17YO (700ml)

Nikka Taketsuru Pure Malt 17YO (700ml)

Rare discontinued bottle!